Engelenburcht

een voorstelling over een zingende verpleegster die haar patiënten liefdevol naar een zorgzamere wereld gidst

Hoog in de bergen ligt Engelenburcht, een verlaten sanatorium waar een mysterieuze verpleegster zich bekommert om iedereen die aan de deur klopt. Zieken, gewonden, reddelozen en mensen die simpelweg hun hart willen luchten: met open armen worden ze door haar ontvangen. Als de toestroom van mensen die zorg nodig hebben plotseling aanzwelt, dreigt zelfs de verpleegster te bezwijken. Tot er een wonder gebeurt…

 

 In Engelenburcht gaat Golden Palace op zoek naar de onmisbaarheid van de zorg in een voorstelling vol poëzie, bloed, vieze luiers en schoonheid. Want hoe komt het toch dat zorgen voor elkaar in onze samenleving zo weinig aanzien heeft? Dat diezelfde samenleving er volledig van afhankelijk is werd de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk. Tijd voor een ode aan de zorgzaamheid!

in de pers

 

“Met Engelenburcht bewijzen Kuijpers en haar spelers zich als waarnemers van kwetsbare thematiek verpakt in fraai acteerwerk, bijgestaan door melancholisch maar toch strijdbaar voorwaartse liederen. Daarmee is de voorstelling een krachtig eerbetoon aan de zorg, het naderende einde en dat wat (lang niet altijd) volgt: een nieuw begin.” (Theaterkrant)

 

“Zonder expliciet te refereren aan de actuele Nederlandse situatie, is de voorstelling een reflectie op de in zijn voegen krakende zorg en hoelang we die als een gegeven hebben beschouwd. En ook op hoe de overbevraging van die zorg ertoe leidt dat de zorgzaamheid onder druk komt te staan. Met het evenwichtige toneelbeeld en de regie van Ingrid Kuijpers levert het filmische beelden op waarbinnen de alledaagse handelingen van de zorg iets poëtisch krijgen.” (Parool)

Concept en regie: Ingrid Kuijpers 

Spel: Andrea Beugger (Dansacademie Codarts), David Eeles (Rose Bruford College of Theatre and Performance), Laila el Bazi (Dansacademie Fontys), Tijn Luijben (Acteursopleiding ArtEZ), Nora van Dartel (Acteursopleiding HKU) en Jesse Vissers (Acteursopleiding ArtEZ) 

Geluidscompositie: Wim Conradi 

Vormgeving: Maartje Prins en Martina Bauer 

Lichtontwerp: Desirée van Gelderen

 

 

Op de hoogte blijven van Golden Palace?